เครื่อง มือ

Recorder_Light(FL)

บันทึก แก้ไข และจัดการการแปลได้อย่างง่ายดายในหลายพันภาษา

Converter_Dark(FL)

แปลงไฟล์ USFM เป็นรูปแบบที่สามารถเข้าถึงได้มากขึ้นเช่น PDF

Exchanger_Light(FL)

ตรวจสอบร่วมกัน, สํารอง, และประมวลผลไฟล์เสียงที่สร้างขึ้นโดย BTT Recorder ในระหว่างการแปลพระคัมภีร์ในช่องปาก

Writer_Light(FL)

แปลเนื้อหาพระคัมภีร์เขียนโดยใช้อินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย, การแปลช่วย, และพระคัมภีร์โอเพนซอร์ส. ข้อความที่มีอยู่ในหลายสิบภาษา

Writer_Light(FL)

แปลเนื้อหาพระคัมภีร์เขียนโดยใช้อินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย, การแปลช่วย, และพระคัมภีร์โอเพนซอร์ส. ข้อความที่มีอยู่ในหลายสิบภาษา